Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Vở bài tập Toán lớp 5 trang 99

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 99

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 99

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 5): Tìm chu vi hình tròn bán kính r:

a) r = 9phút

b) r = 4,4 dm

c) r = 2. (1/2) cm

Câu trả lời:

a) chu vi của hình tròn là:

9 × 2 × 3,14 = 56,52 (m)

b) chu vi của hình tròn là:

4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)

c) chu vi của hình tròn là:

2. (1/2) x2x3.14 = 5×3.14 = 15,7 (cm).

Bài 2 (trang 99 SGK toán 5)

a) tính đường kính của hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) tính bán kính của hình tròn có chu vi C = 18,84 dm.

Câu trả lời:

a) đường kính của hình tròn dài:

15,7: 3,14 = 5 (m)

b) bán kính của hình tròn lớn:

18,84: 6,28 = 3 (dm)

Hơn nữa: cũng có thể giải câu b) bằng cách tính:

18,84: 3,14: 2 = 3 (dm)

Đó là 18,84: (3,14 x 2) = 3 (dm).

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 5): Đường kính của bánh xe đạp là 0,65 m.

a) Tính chu vi của bánh xe này.

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất trong 10 vòng, 100 vòng?

Câu trả lời:

một. Chu vi của bánh xe đạp là:

0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b. Nếu bánh xe quay được 10 vòng thì xe đạp có thể đi được:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

Nếu bánh xe quay 100 vòng thì xe đạp có thể đi được:

2.041 x 100 = 204.1 (m)

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 5): Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

Xét một hình bán nguyệt H (xem hình vẽ). Chu vi hình H là:

Xem thêm: Giải thích câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” – Văn mẫu hay lớp 7

A. 18,84 cm

B. 9,42 cm

C.24,84cm

D. 15,42 cm.

SGK toán lớp 5 trang 99 - Vở bài tập toán lớp 5 trang 99

Câu trả lời:

Suy nghĩ: chiều dài của hình bán nguyệt là:

6 x 3,14: 2 = 9,42 (cm)

Chu vi hình H là:

9,42 + 6 = 15,42 (cm)

Vòng tròn D

Những mục tương tự

  • Giải Toán lớp 8 bài 1: Giới thiệu về phương trình
  • Giải Toán lớp 8 bài 2: Nhân một đa thức với một đa thức
  • Giải Toán lớp 11 bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
  • Bài giải toán lớp 5 Chu vi hình tròn
  • Giải Toán lớp 8 bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ
  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1
  • Luyện tập chung Toán lớp 5 trang 100