Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Tìm từ: Trí là gì? Nghĩa của từ Cổ Trì trong tiếng Việt là gì?

Tìm từ: Trí là gì? Nghĩa của từ Cổ Trì trong tiếng Việt là gì?

Đăng ký bảo hiểm hưu trí là một trong những giải pháp để an tâm hưởng thụ cuộc sống hưu trí. Ngoài việc cung cấp quyền lợi hưu trí định kỳ, khách hàng khi tham gia bảo hiểm hưu trí còn được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

Bạn đang thử: Tra Word: Trí là gì? Nghĩa của từ Cổ Trì trong tiếng Việt là gì?

Theo Điều 2, Thông tư 115/2013 / TT-BTC Hướng dẫn về bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện:

Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do công ty bảo hiểm thiết lập nhằm cung cấp thêm thu nhập cho người được bảo hiểm khi kết thúc cuộc đời làm việc. Bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động (còn gọi là bảo hiểm hưu trí tập thể).

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí thường bị nhầm lẫn với quyền lợi hưu trí bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hai loại bảo hiểm này khác nhau. Bảo hiểm hưu trí là một loại hình bảo hiểm thương mại, còn bảo hiểm xã hội là một loại hình bảo hiểm do nhà nước cung cấp. Tìm hiểu thêm về các loại bảo hiểm có sẵn và cách phân biệt chúng tại đây.

*

Xem tất cả các bài báo

Với bảo hiểm hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hưu trí cho người được bảo hiểm khi người đó đủ tuổi đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm trên cơ sở người mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm hưu trí bao gồm:

1. Trợ cấp hưu trí định kỳ

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 115/2013 / TT-BTC quy định về việc định kỳ hưởng chế độ hưu trí như sau:

Công ty bảo hiểm phải đảm bảo chi trả quyền lợi hưu trí định kỳ cho đến khi người bảo hiểm qua đời hoặc ít nhất là 15 năm (Theo thỏa thuận quy định trong hợp đồng bảo hiểm). , số kỳ thu tiền hưu trí do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận trước khi ký hợp đồng Đầu tư cam kết tối thiểu

2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro

Doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp quyền lợi bảo hiểm rủi ro trong thời hạn đóng phí bảo hiểm, quyền lợi này có thể tiếp tục được cung cấp trong thời gian nhận trợ cấp hưu trí theo thỏa thuận giữa hai bên và được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Bao gồm các lợi ích tối thiểu như:

Trợ cấp mai táng phí

Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền mai táng phí ngay cho người được hưởng khi nhận được yêu cầu thanh toán tiền tuất. Số tiền thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: Cổng Thông tư hướng dẫn Nghị định 57/2018 / NĐ, Thông tư số 04/2018 / Tt

Quyền lợi trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Khi ký hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm. Trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, bên mua bảo hiểm có quyền điều chỉnh số tiền bảo hiểm phù hợp với thỏa thuận quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

*

Ngoài các quyền lợi chính trên, DNBH có thể cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm khác để gia tăng quyền lợi cho người tham gia. Bảo hiểm bổ sung bao gồm:

Quyền lợi điều chỉnh chế độ hưu trí định kỳ Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp Quyền lợi chăm sóc y tế Quyền lợi sinh con Quyền lợi bảo hiểm người phụ thuộc Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Các quyền lợi bổ sung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động đảm bảo.

Cần lưu ý: Công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm sẽ thống nhất phương thức thanh toán phí bảo hiểm cho các dịch vụ bảo hiểm bổ sung. Công ty bảo hiểm không được phép khấu trừ phí bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm bổ sung từ giá trị của tài khoản bảo hiểm hưu trí.

Vì vậy, khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện, khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của mình. Đó là giải pháp tài chính giúp bạn tận hưởng cuộc sống an nhàn khi về hưu mà không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.