Thông tin truyện

Tiên sinh

Tiên sinh

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 20 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

[Dịch giả: [L.A]_KaiSa Team
Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi
1Vs1, 21+, BP, Cao H, Đại thúc vs loli – Trâu già gặm cỏ non, Đô thị tình duyên, H văn – Thịt văn, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sắc]


Bình luận