Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Thu hồi sổ gia đình

Thu hồi sổ gia đình

Thông tin về việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được nhiều người quan tâm trong thời gian qua, nhất là khi luật cư trú mới có hiệu lực. Vậy, việc thu hồi sổ gia đình được tiến hành như thế nào?

*

Câu hỏi: Con trai tôi đã lập gia đình, vợ chồng chưa có nhà riêng nên vợ cũng có chuyện nhà tôi. Sắp tới tôi muốn tách hộ khẩu, xin hỏi nếu tách thì hộ khẩu của tôi có bị thu hồi không? (Văn Giang – Hà Nội)

Khi nào thì hộ khẩu của tôi bị thu hồi?

Khoản 2 Mục 26 Luật Cư trú 2020 quy định, khi công dân thực hiện các thủ tục sau, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã giao.

Bạn đang thử: Thu hồi hộ khẩu

– Đăng ký thường trú nhân

– Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ khẩu, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, hủy đăng ký tạm trú làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ đăng ký còn lại.

Đồng thời, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu cư trú theo đúng quy định của Luật Cư trú, không cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, giấy phép tạm trú.

Ngoài ra, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển sổ tạm trú đã thu hồi cùng với hồ sơ đăng ký cư trú cho bảo tàng và lưu giữ sổ tạm trú đã thu hồi theo đúng quy định.

Như vậy, trong trường hợp con trai bạn tách hộ khẩu thì điều này sẽ làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, do đó, sổ hộ khẩu sẽ bị thu hồi.

Những trường hợp nào bị thu hồi hộ khẩu? Vẽ.

Bị thu hồi hộ khẩu thì phải dùng giấy tờ gì để thay thế?

Cũng theo quy định tại Điều 3 Luật Cư trú 2020, thông tin cư trú được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Dù Đau Giây Phút Khóc, Hợp Âm Như Một Giấc Mơ

Ví dụ, sau khi hoàn thành các thủ tục như đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tách hộ khẩu, hủy đăng ký thường trú …, cơ quan đăng ký cư trú sẽ có trách nhiệm cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu đối tượng cư trú. .

Tại điểm 3, khoản 6, điều 1, nghị định 37/2021 của chính phủ hướng dẫn luật căn cước công dân:

Công dân sử dụng thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Như vậy, công dân được sử dụng thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia… để truyền tải đến các dịch vụ của Nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

– Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

– Tổ chức tín dụng, nhà khai thác viễn thông, điện thoại di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức công chứng, thừa phát lại và các cơ quan khác được phép thực hiện dịch vụ trích xuất dữ liệu công khai thông tin trong Cơ sở dân cư thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công cổng thông tin điện tử của Bộ Công an hoặc bằng văn bản đề nghị cung cấp thông tin hoặc bằng phương thức khai báo.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015 của Chính phủ thì bản sao có chứng thực bản chính có giá trị thay thế bản chính dùng để đối chiếu, chứng thực trong giao dịch, trừ trường hợp có quy định khác. được cung cấp bởi pháp luật.

Vì vậy, trong trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu, người dân có thể sử dụng bản sao có chứng thực để thực hiện các thủ tục, giao dịch bên cạnh việc trích xuất thông tin trên cơ sở dữ liệu nhân khẩu quốc gia.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Những trường hợp nào bị thu hồi hộ khẩu? Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi để được trợ giúp.