Thông tin truyện

Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi

 Tác giả:

 Tình trạng:

300 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

邪帝狂妃: 废材逆天三小姐
Người Dịch : Emily Ton
Nàng là đệ nhất luyện khí sư của đại lục, tài năng khiến người khác kinh diễm.
Không ngờ xuyên qua lại trở thành vị Tam tiểu thư của Hầu phủ mặc người khi dễ.
Thưởng cổ thần thú, có thói rất xấu sao? TRái lại hóa thành manh sủng, không phải lột sạch làm thành đôn kê!
Cửu phẩm thiên phú, thiếu niên đệ nhất? Nàng đây chính là thân thể trời ban, nháy mắt giết thiên tài!
Cực phẩm huyền khí, giá trị vạn kim? Nàng chính là thau đựng cơm cho mèo cũng là thần khí…
Nàng có đôi mắt thấu triệt mọi thứ nhưng lại chưa từng nhìn thấu hắn.
Mỗ vương gia tà mị cười, khinh ngạc cởi áo nói: “Không nhìn thấu? Không quan hệ, trở về phòng từ từ gia cho ngươi xem từ đầu đến chân”


Danh sách chương

Bình luận