Thông tin truyện

Sau khi ngủ với trúc mã

Sau khi ngủ với trúc mã

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 23 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

[Dịch giả: [L.A]_Monteverdi
Designer: [L.A]_JianFei
18+, 1Vs1, Cao H, H văn – Thịt văn, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, NL, Sắc, Sạch, Sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường]


Bình luận