Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 42: Ngoài ý muốn (3)Editor: May

Phó giám đốc mới vừa nói xong, trợ lý đối diện Trần Văn Tiệp  liền nổi giận: “Này, ông là thái độ gì! Biết Jenny chúng tôi là người nào không? Cô ấy chính là ngôi sao mới tiền đồ vô lượng, là hoa đán giải trí Hoàng Đình Ngu nâng đỡ, là đối tượng đã được tổng giám đốc Lãnh Tư Thành chúng tôi thưởng thức! Chỉ bằng công ty nhỏ như các người, cũng dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt Jenny chúng tôi?”

Vừa dứt lời, Trần Văn Tiệp vẫn luôn nhìn móng tay đẩy đẩy kính râm trên mũi, hai chân xếp chồng thu lại, đứng lên, “Nói với đám phế vật bọn họ làm gì, không có đạt thành yêu cầu, chúng ta liền đi. Hôm nay còn muốn đuổi hai cái thông cáo, vội đến sắp không có thời gian.”

Giọng nói Trần Văn Tiệp thực kiêu ngạo, còn mang theo một cổ đạm mạc cùng khí phách không ai bì nổi.

Cô ta vừa động, nhóm nhân viên công ty liền ngồi không yên, sôi nổi lại đây ngăn trở bước chân cô ta. Trần Văn Tiệp nhìn thấy bọn họ ngăn chính mình lại, đạm mạc cười: “Như thế nào, còn muốn ngăn tôi? Hôm nay tôi chính là tới đúng giờ rồi, là các người không thể hoàn thành yêu cầu tôi cung cấp, trách không được tôi. Chờ các người an bài tốt, lại đến đưa tin tới chỗ trợ lý của tôi, xem khi nào tôi có thời gian lại đến quay chụp đi.”

Một vòng người gấp điên rồi, nhưng cũng không có ai dám ngăn trở.

Mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên phát hiện con đường phía trước bị một người ngăn trở. Cố Thanh Thanh đạm nhiên nói: “Trần tiểu thư muốn đi có thể, thỉnh trước giao tiền vi phạm hợp đồng ra.”

Tất cả mọi người kinh ngạc. Cố Thanh Thanh ở trong văn phòng, từ trước đến nay đều là nói chuyện không dọa người, khiêm tốn làm việc. Lần này sao lại dám to gan như vậy, lao tới ngăn trở một minh tinh được Lãnh Tư Thành nâng đỡ?

Trần Văn Tiệp hơi hơi chau mày, ngẩng đầu lên nhìn. Người phụ nữ trước mặt dung mạo thanh lệ đoan trang, một đầu tóc dài hơi cuốn tùy ý rối tung trên vai, quần áo trên người tuy không phải nhãn hiệu quốc tế gì, lại vẫn có vẻ đơn giản hào phóng. Đặc biệt là cặp mắt kia, bên trong bình thản để lộ ra một chút lãnh đạm, như là đang trào phúng cái gì đó.

— Chỉ là, khuôn mặt này, bộ dáng hình như là đã gặp qua ở nơi nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.