Nguyên tắc xác thực CV

Bạn đọc hỏi: Tôi đọc báo thấy có trường hợp đi xác nhận sơ yếu lý lịch lên ủy ban nhân dân huyện thì được xác nhận là không đúng quy định của địa phương, hoặc có người xác nhận là vi phạm pháp luật. Vậy cho tôi hỏi việc Ủy ban nhân dân phê duyệt sơ yếu lý lịch là gì? Thủ tục này được thực hiện như thế nào? Quy định ở đâu? Cảm ơn Luật.

Bạn đã tìm kiếm: Hướng dẫn Xác nhận CV

*

Luật hội đồng quản trị:

Trên thực tế, pháp luật không quy định cụ thể về thủ tục xác nhận nhân thân nên UBND khu phố thực hiện chưa thống nhất, có nơi xác nhận nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi xác nhận chữ ký của người lập hồ sơ. , cũng có nơi chỉ đóng dấu UBND mà không có nội dung xác nhận. Đặc biệt, có ủy ban nhân dân khu phố còn duyệt sơ yếu lý lịch của công dân với nội dung “không đúng chính sách pháp luật của nhà nước” do những công dân này hoặc hộ gia đình của công dân này không nộp đầy đủ. công thức nấu ăn địa phương. Nội dung ghi nhận này đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và gây thiệt thòi cho công dân khi sử dụng sơ yếu lý lịch.

Vì vậy, ngày 20 tháng 3 năm 2014, Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực đã ban hành công văn 1520 / HTQTCT-CT hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch như sau:

“UBND tỉnh, huyện, thành phố trong phạm vi thẩm quyền chỉ chứng thực chữ ký của người kê khai sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã kê khai trong hồ sơ. Trường hợp người thực hiện chứng thực ủy ban nhân dân cấp đã biết lý lịch của người khai lý lịch và tin tưởng, tin tưởng vào thông tin đã khai trong lý lịch thì người đó mới chấp nhận xác nhận. Nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh không đưa nội dung chấp hành pháp luật, cam kết, chính sách của Nhà nước và địa phương vào lý lịch công dân ”.

Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2015 / NĐ-CP về chứng thực sao y bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trong đó, các phương thức chứng thực chữ ký được quy định tại Điều 24 Nghị định với các phương thức sau:

Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng và các giấy tờ, tài liệu mà mình ký.

Bước thứ 2: Người thực hiện xác thực yêu cầu người yêu cầu xác thực ký trước mặt họ và thực hiện xác thực sau:

Ghi đầy đủ giấy chứng thực chữ ký theo mẫu quy định Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực và ghi chứng thực chữ ký Đối với giấy tờ, tài liệu có từ (02) hai trang trở lên, lời khai ở trang cuối cần ghi, nếu giấy tờ, tài liệu có từ 02 (hai) tờ trở lên thì đóng dấu giáp lai.

Xác thực bị từ chối sau khi người thực hiện kiểm tra xác thực phát hiện ra:

Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không biết và không kiểm soát được hành vi của mình Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả Giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu chứng thực ký có nội dung quy định tại khoản 22 Điều 22 Điều 4. Giấy tờ, tài liệu có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp sau đây: quy định tại điểm d khoản 24 Điều 24 Nghị định này hoặc pháp luật có quy định khác.

Khung thời gian hoàn thành thủ tục hành chính nêu trên được quy định như sau: Thời gian yêu cầu chứng thực được bảo đảm trong ngày cơ quan, tổ chức nhận được yêu cầu hoặc ngày làm việc tiếp theo, nếu nhận được yêu cầu sau 3 giờ chiều.

Ngoài ra, thủ tục chứng thực chữ ký, chứng thực sơ yếu lý lịch được bổ sung tại Điều 2 Thông tư 20/2015 / TT-BTP hướng dẫn nghị định 23/2015 / NĐ-CP như sau:

“thứ nhất. Đối với trường hợp nhận chứng thực sau 3 giờ chiều mà cơ quan chứng thực không thể xử lý và trả kết quả ngay trong ngày thì người nhận yêu cầu phải có giấy hẹn ghi rõ thời gian (ngày, giờ) trả kết quả cho người. yêu cầu xác thực.

Xem thêm: Hướng dẫn lập dự toán công trình điện trạm biến áp và đường dây, Hướng dẫn lập dự toán công trình điện chuyên dụng

2. Khi tiếp nhận, xử lý yêu cầu chứng thực, người tiếp nhận yêu cầu và người thực hiện chứng thực không làm thêm thủ tục, gây xáo trộn hoặc yêu cầu xuất trình thêm giấy tờ trái với quy định tại Nghị định số 23/2015 / NĐ. -CP và thông tư này.

Ngoài ra, công văn 1352 / HTQTCT-CT hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2015 / NĐ-CP do Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực ban hành cũng nêu rõ:

“Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 24 Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau:… chứng thực chữ ký của người kê khai hồ sơ cá nhân

Về nội dung lời khai, chữ ký phải theo mẫu sau:

Ngày ………… .tháng ……. năm …….

(Bản văn ………………………………………………)

Vào lúc ………….,… ..Giờ …… phút. Tôi là ………………………………..

Xác thực

Ông / Bà …………… Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu (3) Số …… .., cam đoan đã hiểu rõ, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, tài liệu, bà đã ký tên vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Chứng thực số ………… sổ ………… (1) – SCT / CK, CĐ

Ngày ………… tháng …………. năm ………….

Người thực hiện chứng thực phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Nội dung chứng thực, chữ ký hay xác nhận sơ yếu lý lịch không theo mẫu trên đều được quy định.

Bạn đọc cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cần trao đổi với ban tổ dân phố khi làm thủ tục xác nhận sơ yếu lý lịch không đúng quy định.