Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2014

CTTĐT – Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã nhận được nhiều thắc mắc về Đề án và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dưới đây là một số phản hồi của ngành BHXH đối với câu hỏi này.

Bạn đang đọc: Nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2014

Xem thêm: Hướng dẫn cài Autocad 2007 trên Win 7 64 bit, Hướng dẫn cài Autocad 2007 trên Windows 7

*

Khuyến khích mọi người tham gia BHXH tự nguyện

Bạn Nguyễn Vân Anh ở Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái hỏi: Tôi muốn hỏi là tôi bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện và chọn mức thu nhập là 700.000 đồng / tháng và đóng 5 năm một lần. Nếu tôi chết chưa đủ 5 năm thì người thân của tôi có được hưởng trợ cấp mai táng phí không? Hay chỉ có thể nhận trợ cấp tử tuất một lần?

Nếu bạn tham gia BHXH tự nguyện và lựa chọn phương thức đóng một lần trong 5 năm nhưng không may trong thời gian dưới 5 năm thì thân nhân của bạn không được hưởng chế độ mai táng phí.

Tại khoản 2 Điều 81 Luật BHXH năm 2014 quy định: “Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động đóng BHXH hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đóng. tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mỗi năm bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này đối với số năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, bằng 2 tháng của mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm 2014.

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức trợ cấp tuất một lần ít nhất bằng 3 tháng bình quân tiền lương và tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong trường hợp này, người thân của bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Bà Lò Thị Sen ở Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn hỏi: Nếu gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo thì có được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện không?

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trả lời: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 134/2015 / NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

1. Mức hỗ trợ và mục đích hỗ trợ: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo mức nghèo của khu vực nông thôn quy định. tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này quy định cụ thể: bằng 30% đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các vật liệu khác.