Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 327: Thế giới thứ tám 17Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Phong Quang không nhìn thấy người đàn ông nằm bên người mình, cô hoảng hốt cảm thấy chuyện tối hôm qua chỉ là một giấc mộng, nhưng mà rất nhanh liền phủ định.

Lại nằm lại trên giường, cô chậm chạp không nghĩ đến, bả đầu chôn ở trong chăn, miễn cưỡng hỏi: “Hệ thống, mi xác định người này là để tôi đi tiến công chiếm đóng, chứ không phải là đến tiến công chiếm đóng tôi sao?”

Hệ thống không trả lời.

cô ghét bỏ chậc một tiếng, hệ thống đúng là càng ngày càng cao ngạo, lại nướng ở trên giường trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ đến chuyện người đàn ông áo đen, cảm xúc của cô lại rơi xuống đáy cốc.

An Ức là quỷ, cô đã xác định rồi, vậy người áo đen không thể nhìn thấy được trong băng theo dõi, có phải cũng có nghĩa là, hắn cũng là ma?

IMG

đến cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.