Thông tin truyện

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

 Tình trạng:

Đang tiến hành 587 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Năm đó, anh chỉ mới mười tám tuổi, nhưng anh đã là thủ lĩnh của Long Thần.

Một mình anh sáng lập ra đội lính đánh thuê này, cũng là anh khiến nó trở thành nỗi khiếp sợ của quân nổi loạn Châu Phi.

Ở chiến khu này, nơi nào có Long Thần, đó vạn quân phải lùi bước…


Danh sách chương

Bình luận