Lời giải Toán lớp 3 với phần Luyện tập chung trang 49

Lời giải Toán lớp 3 với phần Luyện tập chung trang 49

Bài 1 (trang 49 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

6×9 =

28: 7 =

7×7 =

56: 7 =

7×8 =

36: 6 =

6×3 =

48: 6 =

6×5 =

42: 7 =

x 5 =

40: 5 =

Câu trả lời:

Học sinh động não và ghi kết quả như sau:

6×9 = 54

28: 7 = 4

7×7 = 49

56: 7 = 8

7×8 = 56

36: 6 = 6

6×3 = 18

48: 6 = 8

6×5 = 30

42: 7 = 6

7×5 = 35

40: 5 = 8

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 3): Tính:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49 - Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49 Trắc nghiệm Toán lớp 3 trang 49 Tập 1 - Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 3 trang 49 tập 2 - Vở bài tập toán lớp 3 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49 - Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 3): Số?

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49 4 - Giải bài tập Toán lớp 3 với phần Luyện tập theo thói quen trang 49

Câu trả lời:

Trắc nghiệm Toán lớp 3 trang 49 5 - Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49

Bài 4 (trang 49 SGK Toán 3): Tổ 1 trồng được 25 cây, tổ 2 trồng được gấp 3 lần tổ 1. Tổ hai trồng được bao nhiêu cây?

Câu trả lời:

Số cây trồng được là:

25 x 3 = 75 (cây).

Đáp số: 75 cây

Bài 5 (trang 49 SGK Toán 3):

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB:

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 đoạn thẳng AB

Câu trả lời:

a) Học sinh dùng thước để đo và kết quả là đoạn thẳng AB có độ dài là 12 cm.

b) Đoạn thẳng CD có độ dài bằng: 12: 4 = 3 (cm)

Vẽ đoạn thẳng CD: HS dùng thước để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài đo được là 3 cm.

Những mục tương tự

  • Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 91
  • Giải vở bài tập toán lớp 2 Luyện tập chung trang 89 SGK toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 phần luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 2.
  • Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 90
  • Giải vở bài tập toán lớp 2 Luyện tập chung trang 75 SGK toán lớp 2
  • Giải toán lớp 2 phần luyện tập chung SGK toán lớp 2 trang 105
  • Giải bài tập Toán lớp 1 trang 113
  • Giải vở bài tập Toán lớp 3 Trang 69

Xem thêm: Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long – Văn mẫu hay lớp 9