Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all hướng dẫn sử dụng phần mềm dpsurvey 2.8

hướng dẫn sử dụng phần mềm dpsurvey 2.8

Hôm nay chúng tôi hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dpѕurᴠeу của Kim Lai để xử lý dữ liệu đo góc chi tiết. Sau khi đo đạc hiện trạng trên mặt đất, chúng tôi xử lý số liệu đo đạc trong phòng (hay còn gọi là nội công).

Bạn đang thử: dpѕurᴠeу 2.8 Hướng dẫn Phần mềm

Các phép đo tại hiện trường (các phép đo bên ngoài)

Để có được một vị trí bản đồ trạng thái hiện tại, bản đồ sử dụng đất hiện tại hoặc quy hoạch địa chính, quy hoạch địa hình thì phải đo đạc. Đo đạc là công việc được thực hiện tại hiện trường, thực hiện tại hiện trường trong công tác trắc địa thường được gọi là công tác thực địa. Sau khi đo môi trường bên ngoài, chúng ta cần xử lý dữ liệu bên trong để xử lý, đó gọi là xử lý bên trong. Vậy để có được một sản phẩm đo đạc như bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ vị trí hiện trạng, bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì chúng ta cần phải làm công tác nội nghiệp và ngoại thương. Khi nào đo lường Ngoài thực địa, chúng ta có thể sử dụng máy đo thiên văn, máy toàn đạc và thiết bị GPS. Có Theo 010A, Theo 010B, Theo 020A, Theo 020B, 3T5K…., Máy toàn đạc Leica, Máy toàn đạc Topcon, Máy toàn đạc Nikon, Máy toàn đạc Trimble…, Máy toàn đạc Trimble, Máy định vị Leica GPS, Máy toàn đạc Topcon… Khi vào- gia công công nghiệp nhà, chúng tôi có nhiều phần như Dpѕurᴠeу, Hhmapѕ, Noᴠa, Toppo, Microstation, Autocad, Main, 3D Civil ….

*

Công việc lập bản đồ phòng (công việc nội bộ)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Phần mềm Dpѕurᴠeу Xử lý số liệu để lập bản đồ hiện trạng vị trí trong trường hợp chủ đầu tư không cung cấp tọa độ các mốc khống chế mặt bằng, cao độ.

Xem thêm: Bài 16 – Kỹ thuật rê dắt bóng qua người

Sau đó, tôi sử dụng tọa độ giả định để bản vẽ bản đồ. Sau khi đo công việc đầu tiên, chúng tôi sử dụng công cụ Leica Geo Officeeѕ hoặc phần mềm Dpѕurᴠeу để kết xuất dữ liệu. Để được hướng dẫn về cách xóa dữ liệu, vui lòng nhấp vào đây: https://dautri.mobi/2017/09/huong-dan-trut-so-lieu-maу-toan-dac-dien-tu.html . Dỡ hàng Nói chung, chúng tôi lưu dữ liệu ở một vị trí nhất định theo đường dẫn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu. Sau đó, chúng tôi nhấp để khởi động phần mềm Dpѕurᴠe, nhấp vào menu Tiện ích

*

*

Sau đó nhấp vào menu con XỬ LÝ CHI TIẾT

*

Sau khi bấm menu CHI TIẾT ĐO LƯỜNG XỬ LÝ, cửa sổ sau hiện ra, chúng ta bấm ĐỌC DỮ LIỆU GỐC để nạp dữ liệu mốc kiểm soát vào phần mềm hoặc có thể nhập trực tiếp. Sau đó chúng ta bấm ĐỌC ĐO LƯỜNG để nạp số liệu đo vào phần mềm hoặc nhập góc vào phần mềm.

*

Khi tải dữ liệu đo được, chúng tôi nhận được cửa sổ sau:

*

Sau đó, chúng tôi nhấp chuột phải vào vị trí trạm và chọn dòng chèn

*

Tại nơi vừa lắp máy ta đặt chữ TRAM và nhấn phím Enter, cửa sổ sẽ cho phép ta khai báo trạm như sau: – Tên trạm: ta nhập tên nơi đặt máy. – Đặt tên hướng: ta nhập điểm định hướng (điểm đặt gương – đài gương) – Góc lớn hơn 0: tức là giá trị góc bằng giá trị của hướng, điển hình là 00000 0 độ 0 phút 0 giây – Độ cao: độ cao từ đỉnh của mốc, mốc kiểm soát hoặc mốc GPS đến tâm máy – Mã điểm: c ‘tức là mã là ký hiệu của điểm chúng ta đang đo, ví dụ: nhà, đường, miệng cống, GPS, A1, A2, A3 … Tương tự, chúng ta điền thông tin trạm cho tất cả các trạm. Cần lưu ý: Trạm, điểm định hướng được đo bằng lưới mặt đất hoặc đo bằng GPS và có tọa độ chính xác trước khi đo chi tiết. Bước tiếp theo chúng ta click vào COMPACT XYH

*

Bấm vào TÍNH TOÁN màn hình sau xuất hiện

*

Bây giờ chúng ta có thể nhấp vào XUẤT Tệp XYH

*

Sau đó, chúng tôi nhấp vào tab Scatter POINT

*

Sau khi click vào “Điểm trải” ta được số liệu trên màn hình Cad như sau: Trên hình vẽ, các đường màu xanh là phần mềm sẽ nối các điểm chi tiết theo thứ tự đo tại thực địa, các đường màu đỏ là các đoạn . đoạn thẳng nối các điểm điều khiển với nhau. Phần mềm Dpѕurᴠeу còn phân loại theo nhiều tia laser như: độ cao, mã điểm, vị trí điểm … Các bạn có thể xem video clip để xử lý số liệu chi tiết: