Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Hướng dẫn khóa icloud nếu bị mất thiết bị

Hướng dẫn khóa icloud nếu bị mất thiết bị

Chế độ Lost Mode cho phép bạn khóa iPhone, iPad, iPod touch, Mac hoặc Dautri.mobi Watch để người khác không thể truy cập thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể bật Chế độ mất trong Tìm iPhone của tôi trên iCloud.com.

Bạn đang đọc: Hướng dẫn khóa icloud khi mất máy

Chế độ Mất yêu cầu thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu được mô tả trong bài viết hỗ trợ dautri.mobi: Yêu cầu iCloud.

Để đăng nhập Tìm iPhone của tôi, hãy truy cập icloud.com/find.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email của ID dautri.mobi của bạn.

Bạn có thể hiển thị thông báo được cá nhân hóa trên màn hình thiết bị của mình. Ví dụ: bạn có thể cho chúng tôi biết rằng thiết bị này bị mất hoặc cách liên hệ với bạn.

Thiết bị của bạn sẽ không hiển thị cảnh báo hoặc phát âm thanh khi bạn nhận được tin nhắn, thông báo hoặc tắt báo thức. Thiết bị của bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi FaceTime.

Đối với iPhone, iPad, iPod touch hoặc Dautri.mobi Watch, bạn sẽ thấy vị trí hiện tại của thiết bị của mình trên bản đồ, cùng với bất kỳ thay đổi nào đối với vị trí của thiết bị. Nếu các dịch vụ vị trí bị tắt trên thiết bị, chúng sẽ tạm thời được bật để theo dõi vị trí của thiết bị.

Kích hoạt chế độ bị mất hoặc khóa thiết bị

Trong Tìm iPhone của tôi trên iCloud.com, nhấp vào Tất cả thiết bị, sau đó chọn thiết bị bạn muốn khóa hoặc đặt ở Chế độ mất.

Xem thêm: Cách xác minh tài khoản Apple ID, Cách xác minh tài khoản Apple ID

Nếu bạn không thấy Tất cả thiết bị, bạn đã chọn một thiết bị. Nhấp vào tên thiết bị hiện tại ở giữa thanh công cụ để truy cập danh sách thiết bị, sau đó chọn thiết bị mới.

Nhấp vào Chế độ bị mất hoặc bị khóa.

*

Khi bạn làm theo hướng dẫn trên màn hình, hãy lưu ý những điều sau:

Mã hóa: Nếu iPhone, iPad, iPod touch hoặc Dautri.mobi Watch của bạn có mật mã, bạn sẽ cần mở khóa thiết bị. Nếu không, bạn sẽ được nhắc tạo mật khẩu. Nếu khóa máy Mac, bạn phải tạo mật khẩu số, ngay cả khi bạn đã đặt mật khẩu trên máy Mac. Mật khẩu này phải khác với mật khẩu của bạn và chỉ được sử dụng để khóa máy Mac của bạn bằng Tìm iPhone.

Chia sẻ trong gia đình: Nếu bạn đang cố đặt iPhone, iPad hoặc iPod touch của thành viên gia đình ở Chế độ mất và thiết bị đó không có mật mã, bạn cần nhập dautri.mobi mật khẩu thông tin xác thực của người đó trên máy tính này. Nếu bạn muốn khóa máy Mac của một thành viên trong gia đình, bạn cần nhập mật khẩu ID dautri.mobi của người đó trên máy tính.

Cần lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu hoặc đặt mật khẩu cho chương trình cơ sở EFI trên máy Mac trước khi bị mất và bạn đã khóa thiết bị và sau đó tìm thấy nó, bạn có thể phải mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa được ủy quyền để mở khóa thiết bị.

Sau khi đánh dấu iPhone, iPad, iPod touch hoặc Dautri.mobi Watch là bị mất, bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ của mình.

Trong Tìm iPhone của tôi trên iCloud.com, nhấp vào Tất cả thiết bị, sau đó nhấp vào iPhone, iPad, iPod touch hoặc xem dautri.mobi đang ở Chế độ mất trong danh sách thiết bị.

Nếu bạn không thấy Tất cả thiết bị, bạn đã chọn một thiết bị. Nhấp vào tên thiết bị hiện tại ở giữa thanh công cụ để truy cập danh sách thiết bị, sau đó chọn thiết bị mới.