Thông tin truyện

Hoàng tẩu (h·cường thủ hào đoạt)

Hoàng tẩu (h·cường thủ hào đoạt)

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 23 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

[Dịch giả: [L.A]_Rye
Designer: [L.A]_SẮC team
1Vs1, 21+, Cao H, Cẩu huyết, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, Điên cuồng – độc chiếm – biến thái, H văn – Thịt văn, HE, Nam/nữ có bệnh, Ngôn tình, Ngược luyến tàn tâm, Ngược luyến tình thâm, Nguyên sang, SM, Sủng, Thâm tình, NL]


Bình luận