Giải vở bài tập Toán lớp 6 bài 12: Phép chia phân số

Giải vở bài tập Toán lớp 6 bài 12: Phép chia phân số

Bài 84 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2): Tính toán:

Lời giải Toán lớp 6 - Bài giải Toán lớp 6 - Bài giải Toán lớp 6: Phân số

Câu trả lời

Lặp lại quy tắc chia: Để chia một phân số hoặc một số nguyên cho một phân số, hãy nhân số bị chia với nghịch đảo của số bị chia.

Vở bài tập Toán lớp 6 tập 1 - Vở bài tập Toán lớp 6 bài 12: Phép chia phân số

Bài 85 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2): Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số mà tử số và mẫu số là các số nguyên dương có một chữ số.

Giáo án Toán lớp 6 12 Phép chia 2 - Lời giải lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Phân tích chủ đề:

– tử số: 6 = 1,6 = 6,1 = 2,3 = 3,2

– Mẫu số: 35 = 5,7 = 7,5 (= 1,35 = 35,1 gõ vì có hai chữ số)

– Ta phân tích phân số 6/35 thành tích của hai phân số mà tử số và mẫu số đều là một số. Sau đó lấy một phân số làm số chia, phân số còn lại làm số chia, và phép nhân trở thành phép chia.

Câu trả lời

Một số cách viết khác:

Toán lớp 6 lớp 12 lớp 3 - Lời giải môn Toán lớp 6 lớp 12: Phép chia phân số

Bài 86 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2): Tìm x, tìm ra:

Toán lớp 6 lớp 12 Toán lớp 4 - Lời giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Câu trả lời

Toán lớp 6 Toán lớp 12 Toán lớp 5 - Lời giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Bài 87 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2):

a) Tính giá trị của biểu thức sau:

Toán lớp 6 lớp 12 Toán lớp 6 - Lời giải môn Toán lớp 6 lớp 12: Phép chia phân số

b) So sánh số bị chia với 1 trong mỗi trường hợp.

c) So sánh giá trị vừa tìm được với số chia và rút ra kết luận.

Câu trả lời

Toán lớp 6 lớp 12 - Bài giải Toán lớp 6 lớp 12: Phép chia phân số

Kết luận:

– Một phân số chia cho 1 bình đẳng chính anh ta.

– Một phân số chia cho một phân số nhỏ nhiều hơn 1 ý chí bán sỉ hơn chính anh ta.

– Một phân số chia cho một phân số bán sỉ nhiều hơn 1 ý chí nhỏ hơn chính anh ta.

Xem thêm: Giải Toán lớp 6 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 88 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2): Một tấm ván hình chữ nhật có diện tích 2/7 m2 chiều dài là 2 / 3m. Tính chu vi của thẻ này.

Phân tích chủ đề:

Để tính chu vi, chúng ta cần tìm chiều rộng của thẻ.

– area = length x width => width = area: length

Câu trả lời

Chiều rộng của tấm bìa là:

Toán lớp 6 Toán lớp 12 Toán lớp 8 - Lời giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Bài 89 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2): Thực hiện phép chia:

Toán lớp 6 lớp 12 - Bài giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Câu trả lời

Kết quả giải pháp đã được rút ngắn.

Toán lớp 6 lớp 12 Toán lớp 10 - Lời giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Bài 90 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2): Tìm x, tìm ra:

Giáo án Toán lớp 6 12 Phép chia 11 - Lời giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Câu trả lời

Toán lớp 6 lớp 12 Phép chia lớp 12 - Bài giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Bài 91 (trang 44 SGK Toán 6 Tập 2): Người ta đóng gói 225 lít nước khoáng vào các bình 3/4 lít. Tất cả chúng ta có thể đóng bao nhiêu chai?

Câu trả lời

Mẹo: Chia tổng số lít nước cho dung tích của chai.

Số bình nước có thể bị nút là:

225: 3/4 = 225. 4/3 = 75,4 = 300 (chai)

Như vậy, 300 chai nước suối có thể được đóng lại.

Bài 92 (trang 44 SGK Toán 6 Tập 2): Minh đạp xe từ nhà đến trường với vận tốc 10 km / h trong 1/5 giờ. Quay lại Minh đạp xe với vận tốc 12 km / h. Tính thời gian Minh đi học về.

Câu trả lời

Khoảng cách giữa nhà và trường học là:

Mười . 1/5 = 2 (km)

Thời gian Minh đi học về là:

2:12 = 1/6 (giờ) = 10 phút

Như vậy Minh phải mất 10 phút để đi từ trường về nhà

Xem thêm: Giải Toán lớp 8 bài 7: Giải bài tập bằng phương trình (tiếp theo)

Bài 93 (trang 44 SGK Toán 6 Tập 2): Tính toán:

Toán lớp 6 Toán lớp 12 Toán lớp 13 - Lời giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Câu trả lời

Mẹo: Áp dụng thứ tự của các thuộc tính hoạt động:

– Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

– Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Toán lớp 6 Toán lớp 12 Toán lớp 14 - Lời giải Toán lớp 6 Lớp 12: Phép chia phân số

Những mục tương tự

  • Bài giải toán lớp 4 Chia một tổng cho một số
  • Lời giải Toán lớp 6 bài 10: Phép nhân phân số
  • Lời giải Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84
  • Giải Toán lớp 8 bài 6: Giải toán bằng phương trình
  • Giải toán lớp 6 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  • Giải Toán lớp 6 bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Giải Toán lớp 6 bài 7: Cộng phân số