Giải Toán lớp 8 bài 11: Kim cương

Giải Toán lớp 8 bài 11: Kim cương

Bài 73 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1):

Tìm viên kim cương trong hình 102.

Giải Toán lớp 8 11 Hình thoi - Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Câu trả lời:

Các tứ giác trong hình 39 a, b, c, e là hình thoi.

– Trong hình 39a, ABCD là hình thoi (theo định nghĩa)

– Trong hình 39b, EFGH là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 4)

– Trong hình 39c, KINM là một viên kim cương (theo dấu hiệu nhận biết 3)

– Trong hình 39e, ADBC ​​là hình thoi (theo định nghĩa vì AC = AD = AB = BD = BC)

Hình tứ giác trong hình 39d không phải là hình thoi.

Bài 74 (trang 106 sgk toán lớp 8):

Giải toán lớp 8 11 hình thoi tập 1 - Giải toán lớp 8 Bài 11: hình thoi

Câu trả lời:

Giải toán lớp 8 11 hình thoi tập 2 - Giải toán lớp 8 Bài 11: hình thoi

Bài 75 (trang 106 sgk toán lớp 8):

Chứng tỏ rằng trung điểm của bốn cạnh của hình chữ nhật là đỉnh của hình thoi.

Câu trả lời:

Giải toán lớp 8 11 hình thoi 3 - Giải toán lớp 8 Bài 11: hình thoi

Giải toán lớp 8 11 hình thoi 4 - Vở bài tập toán lớp 8 Bài 11: hình thoi

Bài 76 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng tỏ rằng trung điểm của bốn cạnh của hình thoi là đỉnh của hình chữ nhật.

Câu trả lời:

Giải toán lớp 8 11 hình thoi 5 - Giải toán lớp 8 Bài 11: hình thoi

Giải toán lớp 8 11 hình thoi 6 - Giải toán lớp 8 Bài 11: hình thoi

Bài 77 (trang 106 sgk toán lớp 8):

Chứng minh điều đó:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Câu trả lời:

a) Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Hình thoi cũng là hình bình hành nên giao điểm của hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình.

Xem thêm: Giải Toán lớp 8 bài 9: Hình chữ nhật

b) BD là tia phân giác AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

Vậy BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là trục đối xứng của hình thoi.

Bài 78 (trang 106 sgk toán lớp 8):

Đố. Hình 103 cho thấy một phần của cửa xếp, được làm bằng các thanh kim loại có chiều dài bằng nhau và được kết nối với nhau bằng các chốt ở hai đầu và ở giữa. Tại sao ở mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác của hình bên đều là hình thoi, các điểm I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng?

Giải toán lớp 8 11 hình thoi 7 - Giải toán lớp 8 bài 11: hình thoi

Câu trả lời:

Giải toán lớp 8 11 hình thoi - Giải toán lớp 8 Bài 11: hình thoi

Những mục tương tự

  • Bài tập Toán lớp 5 về Tính diện tích (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 9 bài 1: Xác định đường tròn. Đối xứng của một đường tròn
  • Giải Toán lớp 9 bài 8: Chu vi. Trong vòng tròn
  • Ôn tập Toán lớp 4 Số tự nhiên (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 9 bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn.
  • Giải Toán lớp 8 bài 7: Hình bình hành
  • Vở bài tập toán lớp 3 trang 105