Giải Toán lớp 7 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Giải Toán lớp 7 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 2): Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Tổng của x và y

b) Tích của x và y

c) Tích của tổng của x và y với hiệu của x và y.

Câu trả lời

một) Tổng của x và y là x + y

b) Tích của x và y là xy

vs) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là (x + y) (x – y)

Bài 2 (trang 26 SGK toán lớp 7 tập 2): Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn a, đáy nhỏ b và chiều cao h (a, b và h có cùng đơn vị).

Câu trả lời

Nếu một hình thang có đáy lớn a, đáy nhỏ b và chiều cao h thì biểu thức diện tích hình thang là:

Giải Toán lớp 7 Bài 1 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Khái niệm biểu thức đại số

Bài 3 (trang 26 SGK toán lớp 7 tập 2): Dùng bút chì nối các ý 1), 2),…, 5) với a), b),…, e) để chúng có cùng nghĩa (ví dụ, nối các ý 1) với e)):

Vở bài tập Toán lớp 7 tập 1 - Giải Toán lớp 7 tập 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Câu trả lời

Làm tương tự, ta nhận được kết quả như sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 1 Toán lớp 2 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 4 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 2): Vào một ngày mùa hè, nhiệt độ buổi sáng là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng x độ so với buổi sáng, buổi chiều khi hoàng hôn nhiệt độ giảm y độ so với buổi trưa. Viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc hoàng hôn của ngày đó dưới dạng t, x, y.

Câu trả lời

Xem thêm: Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân và chia số hữu tỉ

Biểu thức đại số cho nhiệt độ lúc hoàng hôn là: t + x – y

Bài 5 (trang 27 SGK toán lớp 7 tập 2): Một người hưởng lương một đồng mỗi tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Ở một địa bàn công tác, người này đảm bảo đủ ngày công, làm việc đạt hiệu quả cao nên được thưởng thêm m đồng?

b) Trong hai ca làm việc, người này bị trừ n đồng (n

Câu trả lời

một) Một quý bằng 3 tháng nên trong 1 quý người đó được 3a đồng.

Do đảm bảo đủ ngày công, làm việc đạt hiệu quả cao nên người này được hưởng thêm m đồng trong quý.

Vì vậy, trong một phần tư người đó nhận được mọi thứ là 3a + m (đồng).

b) Trong hai quý làm việc (6 tháng) người này nhận được tiền lương là 6a (đồng). Tùy đối tượng, tại địa bàn công tác, người này chỉ được nhận 6a – n (đồng).

Những mục tương tự

  • Giải Toán lớp 8 bài 4: Diện tích hình thang
  • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 94
  • Bài giải toán lớp 5 Diện tích hình thang
  • Đề thi giải Toán lớp 5 về tính chu vi, diện tích của một hình nào đó
  • Giải toán lớp 6 bài 9: quy tắc chuyển vế.
  • Giải bài tập toán lớp 6 bài 5: Vẽ một góc cho biết số đo
  • Giải Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
  • Giải Toán lớp 8 bài 2: Hình thang