Thông tin truyện

Dụ dỗ

Dụ dỗ

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 9 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

[Dịch giả: [LA]_Vermouth
Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi
1Vs1, 21+, Cao H, DC, Đô thị tình duyên, H văn – Thịt văn, HE, Hiện đại, Khẩu vị nặng, Ngôn tình, Ngọt, Phúc hắc, Sắc, Sạch]


Bình luận