Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Định hướng Thông tư Nghị định 55/2015

Định hướng Thông tư Nghị định 55/2015

*

Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam. Quyết định số 1215 / QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam. 179 Hỏi – Đáp, Tình huống và Vấn đáp dành cho Tiểu thương và Tiểu thương Chi nhánh Bộ Tư pháp Hà Nam tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp Giới thiệu nội dung mới trong Nghị định số 44/2021 / NĐ-CP

*
*
*
*
*
*
*
*

Thông tư 25/2018 / TT-NHNN sửa đổi Thông tư 10/2015 / TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015 / NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bạn đang đọc: Thông tư hướng dẫn Nghị định 55/2015

* Cơ quan ban hành:Ngân hàng Việt Nam.

* Các văn bản pháp luật thay thế:không có

* Nội dung chính:

Bốn cây lâu năm đã được thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc:Đây là nội dung đáng chú ý được Ngân hàng Nhà nước đề cập tại Thông tư 25/2018 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015 / TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015 / NĐ-CP Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Tẩy giun Fugacar, Cách Lấy Thuốc Tẩy giun Fugacar Đúng Cách và An Toàn

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu trồng, chăm sóc, trồng lại cây lâu năm thì khách hàng và tổ chức tín dụng có thể thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi tùy theo thời gian kiến ​​thiết của cây lâu năm.

Do đó, thời gian ân hạn là khoảng thời gian từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân khoản vay đến khi khách hàng bắt đầu trả gốc và lãi đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Cũng theo thông tư mới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hàng quý không phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về kết quả tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: không phải

* Chịu trách nhiệm triển khai tại địa phươngGiám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.