Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Công văn hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp năm 2019

Công văn hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp năm 2019

Cục thuế Hà Nội tư vấn quyết toán thuế TNCN và cấp MST NPT

Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn 7040 / CT-TNCN năm 2019 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc (NPT).

Bạn đang tìm: Hướng dẫn hoàn thành thuế TNCN 2019

NỘI DUNG VĂN BẢN

Tổng cục thuế Cục thuế TP HÀ NỘI ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 7040 / CT-TNCN V / Quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST NPT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Đắt tiền:

– Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức đoàn thể; – Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế; – Người có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Quản lý thuế và các văn bản chính sách của Luật;

Để đảm bảo việc quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến cáo, tổ chức, cá nhân nộp thuế lưu ý một số nội dung sau:

1. Đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai đầy đủ mã số thuế (MST) trên Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05-1 / BK-QTT-TNCN, 05-2 / BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92 / 2015 / TT-BTC, trường hợp người nộp thuế chưa nhận được MST, cơ quan chi trả doanh thu cần khẩn trương làm thủ tục xin MST của cơ quan quản lý thuế trước khi quyết toán thuế TNCN năm 2018.

Kê khai đầy đủ cá nhân có thu nhập chịu thuế trên một đơn vị, kể cả trường hợp chưa đến ngưỡng khấu trừ thuế và trường hợp chỉ có thu nhập khấu trừ thuế theo thuế suất 10% nhưng có tổng thu nhập chịu thuế ước tính sau giảm trừ gia cảnh chưa phải nộp thuế (người này phải có trách nhiệm tạm thời đưa đối tượng trả thu nhập đến cơ quan chi trả để không phải khấu trừ thuế). thu nhập cá nhân).

2. Các tổ chức không tạo ra các khoản thanh toán doanh thu không phải hoàn thành thuế TNCN; tổ chức trả doanh thu nhưng không phát sinh thuế TNCN thì không phải hoàn thành việc nộp thuế TNCN. Vẫn phải quyết toán thuế TNCN.

3. Trường hợp Đầu tiên Người nhận thu nhập chịu thuế của nhiều người yêu cầu các tổ chức phải tách biệt thu nhập chịu thuế của từng người khi nộp hồ sơ và quyết toán IRP để phản ánh chính xác thu nhập chịu thuế của từng người.

5. Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai và gửi tờ khai thuế TNCN, tờ khai mã số thuế cho người phụ thuộc đến địa chỉ http://thuedientu.gdt.go cơ quan thuế.

Tổ chức sử dụng chữ ký số có thể kê khai và nộp tờ khai thuế, tờ khai thuế TNCN tại địa chỉ http://nhantokhai.gdt.god.an và không phải nộp tờ khai thuế giấy cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế đã hỗ trợ người nộp thuế để người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN một cách dễ dàng, chính xác chỉ bằng các nút bấm, thao tác chọn đơn giản trên ứng dụng, tránh mất thời gian và người nộp thuế phải nỗ lực xác định nơi nộp. Chứng từ thuế TNCN.

Trong quá trình báo cáo, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ trực tiếp với cơ quan chủ quản để được tư vấn, giải đáp. /.

Xem thêm: Hướng dẫn tải nhanh tài liệu lên Mediafire, Hướng dẫn tải nhanh tập tin lên media

Người nhận: – như trên ; – Chi cục trưởng Chi cục Thuế; – các chi cục thuế của các quận và thành phố trực thuộc trung ương; – Các Sở Thông tin, Công nghệ, Khoa học, Công nghệ thông tin, Khu kinh tế, Dân tộc; – Lưu VT, Phòng TNMT.

KT. CỤC BỘ PHÒNG PHÒNG TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC NGUYỄN Văn Hộ

*

Công văn 7040 / CT-TNCN năm 2019 về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
NỘI DUNG VĂN BẢN

Bạn chưa đăng nhập thành viên!

Vì bạn chưa đăng nhập, bạn chỉ có thể nhìn thấy các thuộc tính văn bản. Bạn chưa đọc Tính hợp lệ của văn bản, Văn bản liên kết, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng đăng ký tại đây


Bạn chưa đăng nhập thành viên!

Vì bạn chưa đăng nhập, bạn chỉ có thể nhìn thấy các thuộc tính văn bản. Bạn chưa đọc Tính hợp lệ của văn bản, Văn bản liên kết, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng đăng ký tại đây


Bạn chưa đăng nhập thành viên!

Vì bạn chưa đăng nhập, bạn chỉ có thể nhìn thấy các thuộc tính văn bản. Bạn chưa đọc Tính hợp lệ của văn bản, Văn bản liên kết, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng đăng ký tại đây


Bạn chưa đăng nhập thành viên!

Vì bạn chưa đăng nhập, bạn chỉ có thể nhìn thấy các thuộc tính văn bản. Bạn chưa đọc Tính hợp lệ của văn bản, Văn bản liên kết, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng đăng ký tại đây


Công văn 7040 / CT-TNCN năm 2019 về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn chưa đăng nhập thành viên!

Vì bạn chưa đăng nhập, bạn chỉ có thể nhìn thấy các thuộc tính văn bản. Bạn chưa đọc Tính hợp lệ của văn bản, Văn bản liên kết, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng đăng ký tại đây


Bạn chưa đăng nhập thành viên!

Vì bạn chưa đăng nhập, bạn chỉ có thể nhìn thấy các thuộc tính văn bản. Bạn chưa đọc Tính hợp lệ của văn bản, Văn bản liên kết, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng đăng ký tại đây


Bạn đã đăng nhập thành viên miễn phí!

Để đăng nhập thành viên Tự do Vì vậy, bạn chỉ có thể nhận thuộc tính và nội dung văn bản. Bạn chưa đọc toàn bộ văn bản, hiệu ứng văn bản, văn bản được liên kết, văn bản thay thế, văn bản gốc, văn bản tiếng Anh, …

Nếu bạn muốn trở thành một thành viên Cơ bản / Chuyên nghiệpmời bạn thay đổi loại thành viên tại đây.


Bạn đã đăng nhập Member Basic!

Để đăng nhập thành viên Nền tảng Vì vậy, bạn chỉ có thể xem các thuộc tính, nội dung văn bản, văn bản đầy đủ, hiệu ứng văn bản, văn bản liên quan, văn bản thay thế, văn bản gốc. Bạn không thể tích hợp văn bản bằng tiếng Anh, …