Cách sử dụng phần mềm htkk 3.4.1

Đăng ký học KẾ TOÁN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ KẾ TOÁN MÔ HÌNH KẾ TOÁN MÔ HÌNH KẾ TOÁN – Tài liệu NGHỀ NGHIỆP – CÔNG VIỆC VĂN PHÁP MỚI

*

*

1. Cập nhật chức năng khai báo trên ứng dụng HTKK, iHTKK:

– Cập nhật chức năng kê khai của tờ khai quyết toán thuế TNDN 03 / TNDN:

+ Hỗ trợ tính số thuế doanh nghiệp phải nộp đối với bất động sản trong năm = Thu nhập chịu thuế sau khi trích lập quỹ khoa học và công nghệ х Thuế suất tại Phụ lục 03-5 / TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán 03 / TNDN theo Thông tư số . 96/2015 / TT-BTC cho phép điều chỉnh mục tiêu phù hợp với trường hợp người nộp thuế có cả thu nhập từ chuyển nhượng tài sản (thuế suất 20%) và thu nhập từ hoạt động nhà ở xã hội (thuế suất 20%). %). thử: Cách sử dụng phần mềm báo cáo thuế 3.4.1

+ Hết phụ lục tờ khai 03-6 / TNDN kèm theo tờ khai 03 / TNDN từ năm tài chính 2016.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm htkk 3.4.1

+ Bổ sung chức năng kê khai Phụ lục 02 – Báo cáo thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016 / TTLT-BKHCN-BTC khi kê khai Tờ khai 03 / TNDN từ kỳ kế toán tài chính năm 2016 trở về sau.

Xem thêm: Thông tư hướng dẫn cách tính thuế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

– Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng Lập Thông báo kết quả tiêu hủy tem rượu (Mẫu 02), Báo cáo thất thoát tem rượu (Mẫu 03), Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu (Mẫu 06) ban hành kèm theo Thông tư tư vấn 160/2013 / TT-BTC;

2. Cập nhật các chức năng khai báo trên iHTKK APP:

– Nâng cấp tờ khai thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển dầu khí của Liên doanh Việt – Nga “Vietsopetro” lô 09-1 theo hiệp định năm 2010 và nghị định thư năm 2013 theo Thông tư số 176/2014 / TT- BTC, Cụ thể:

+ Tờ khai thuế tạm tính theo mẫu số 01 / TK-VSP

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên dầu khí mẫu số 02 / TAIN-VSP và Phụ lục 02/1 / TAIN-VSP kèm theo

+ Tờ khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên mẫu số 01 / ĐĐB-VSP

+ Tờ khai phụ thu tạm thời (đối với dầu tính lãi trên số dư dầu còn lại) mẫu số 01-1 / PTHU-VSP

+ Tờ khai thanh toán tăng theo mẫu số 02 / PTHU-VSP và phụ lục 02-1 / PTHU-VSP kèm theo

+ Tờ khai thuế doanh nghiệp tạm tính (đối với thu nhập từ phần dầu còn lại) mẫu số 01-1 / TNDN-VSP

+ Tờ khai quyết toán thuế doanh nghiệp theo mẫu số 02 / TNDN-VSP

+ Tờ khai thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước (Xí nghiệp liên doanh xăng dầu Vietcomopetro) mẫu 01A / TNS

+ Tờ khai thuế, nộp NSNN (Hợp đồng phân chia sản phẩm) mẫu 01B / TNS

+ Tờ khai nộp ngân sách nhà nước mẫu 01C / TNS

+ Tờ trình tổng hợp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước (Xí nghiệp liên doanh xăng dầu Vietcomopetro) mẫu 03A / TNS

+ Tờ khai Báo cáo Tổng hợp Thuế và Nộp Ngân sách Nhà nước (Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietcomopetro) Mẫu 03B / TNS

3. Nâng cấp các chức năng khai báo trên ỨNG DỤNG iTaхVieᴡer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaхVieᴡer phiên bản 1.2.1 để đáp ứng nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1.

Tải phần mềm HTKK 3.4.1 tại đây

TẢI XUỐNG

Tải ứng dụng iTaхViewer 1.2.1ᴠ tại đây:

TẢI XUỐNG

Mọi tâm tư, kiến ​​nghị của tổ chức, cá nhân người nộp thuế được chuyển đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ người nộp thuế trên ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaiVieer do Cục Quản lý thuế cung cấp.