Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Ví dụ về bảng phân bổ tiền lương và BHXH, hướng dẫn cách tạo bảng phân bổ theo thông tư 200…

Mẫu bảng lương PB và BHXH:

*

Bạn có thể tải mẫu tại đây:

+ Tệp Word: TẢI XUỐNG

+ Tệp Excel: TẢI XUỐNG

1. Mục tiêu:

Dùng để tập hợp, phân bổ tiền lương thực tế, tiền lương phải trả (bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), BHXH, BHYT, KPCĐ phải nộp trong tháng cho người lao động của người sử dụng lao động (Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384).

Bạn đang xem: Bảng phân tích tiền lương và BHXH

2. Phương pháp chuẩn bị và trách nhiệm đăng ký

Cấu trúc và nội dung chính của bảng phân bổ Bao gồm cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382,3383,3384), hàng ngang phản ánh tiền lương, BHXH, BHYT, Đoàn phí tính cho nhân công.

– Cơ sở thành lập:

+ Căn cứ vào các bảng thanh toán tiền lương, thanh toán tiền làm đêm, tiền làm thêm giờ …, kế toán thu thập, phân loại chứng từ theo từng đối tượng, phục vụ tính toán số tiền ghi vào bảng phân bổ này theo các hàng, cột phù hợp. ghi Có TK 334 hoặc TK 335.

Xem thêm: Vẹo cột sống là gì, triệu chứng, cách điều trị vẹo cột sống ở người lớn

+ Căn cứ tỷ lệ khấu trừ các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) của từng đối tượng để tính số tiền phải khấu trừ BHXH, BHYT, KPCĐ để được ghi vào các hàng thích hợp của cột, Có TK 338 (3382, 3383, 3384).

+ Số liệu trong bảng phân bổ này được dùng để ghi vào các bảng kê, sổ nhật ký, sổ cái có liên quan tùy theo phương pháp hạch toán áp dụng cho đơn vị (như sổ cái hoặc sổ nhật ký Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời dùng để tính giá vốn thực tế của hàng hoá và dịch vụ đã hoàn thành.

*

? Trang kế toán: www.remonster.vn

? Hoặc tổng đài Hà Nội Kế toán 1900 6246

THÔNG TIN :

  • Ví dụ về chiết khấu thương mại
  • Nối họ và tên trong Excel
  • Định dạng số trong google sheet
  • Cách vẽ sơ đồ sản xuất