Ban chỉ đạo
 • Tiến sỹ Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên UVBCHTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông
 • Thượng tướng, Tiến sỹ - Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu – AH LLVT ND, nguyên UVBCHTW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Nguyên Ủy viên BCHTW Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội CCB Việt Nam
 • Trung tướng Nguyễn Trung Thu – AHLLVTND, Phó Tổng Tham mưu trưởng QDNDVN, Nguyên Tư lệnh Quân khu 5
 • Đồng chí Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông
 • Trung tướng Triệu Xuân Hòa – AH LLVT ND, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân khu 7
 • Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình – AH LLVT ND, Nguyên UVBCHTW Đảng, nguyên Chính ủy Quân Chủng Hải Quân
 • Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương – Trưởng BLL CCB Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, nguyên Chính ủy kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Trưởng BLL của 15 BLL các nhà tù cách mạng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ – TB – XH
Công ty xây lắp 394 vững bước trong quá trình hội nhập

Công ty xây lắp 394 vững bước trong quá trình hội nhập

Monday, 25/08/2014, 14:53:00 PM
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Xây lắp 394 thuộc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng thường xuyên coi trọng thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Kết quả đó góp phần tạo động lực tinh thần to lớn để Công ty vững bước trong quá trình hội nhập.

Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thái Sơn thăm công trình Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty xây lắp 394 là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và kinh doanh thương mại, trước đây thuộc Binh đoàn 11, được chuyển sát nhập về Tổng Công ty Thái Sơn ngày 15/12/2008, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau hơn 5 năm hoạt động, Công ty từ chỗ trước đây đặc biệt khó khăn về vốn và việc làm, làm ăn thua lỗ, có nguy cơ phá sản, đã nhanh chóng hòa nhập cùng các đơn vị bạn; tổ chức, biên chế được củng cố, dần đi vào ổn định; hoạt động SXKD từng bước phát triển vững chắc, trở thành doanh nghiệp có vị trí xứng đáng trong ngành xây dựng Việt Nam. Để đạt được thành tích đó, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), nhất là tinh thần vượt khó của Bác. Từ đó, phát huy tính sáng tạo, tìm ra hướng đi đúng, củng cố đoàn kết, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, nâng cao hiệu quả SXKD, khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường.

Triển khai chủ trương, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xác định: phải tiến hành một cách toàn diện, song tập trung vào những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với nhiệm vụ SXKD, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Công ty vững mạnh toàn diện. Trước hết là, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và người lao động. Từ thực tiễn hoạt động của Công ty cho thấy, để vực dậy một công ty đứng trước nguy cơ phá sản thì vấn đề quan trọng hàng đầu là yếu tố con người. Do đó, Công ty tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, gắn bó với công ty cho cán bộ, nhân viên và người lao động; đồng thời, đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, chú trọng phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn của cơ chế thị trường để phát triển SXKD. Theo đó, ngay sau khi sáp nhập vào Tổng Công ty Thái Sơn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, bảo đảm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng dù ở cương vị công tác nào cũng thấu triệt tinh thần, nêu cao trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì phải có phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; có tâm sáng, trí cao, lực bền, quyết đoán trong công việc, có tư chất lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp thể hiện phong thái của nhà doanh nghiệp giỏi và giữ vững thương hiệu của Công ty. Trong điều hành SXKD, người chủ trì phải nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của quân đội và luật kinh doanh quốc tế; có tư duy độc lập, sáng tạo; biết trọng dụng nhân tài, bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc; gắn nâng cao lợi nhuận SXKD với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn tiêu biểu về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có tư duy sáng tạo, nhạy bén trong nắm bắt thị trường, xử lý các tình huống; đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm chủ, trung thực, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Mặt khác, phải khắc phục mọi biểu hiện ngại khó, ngại khổ, làm việc cầm chừng, không phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhận rõ việc làm là vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp và cũng đang là khó khăn nổi cộm trong giai đoạn hiện nay. Vì thế Công ty hết sức coi trọng thực hiện chính sách mở rộng đầu tư cho chiến lược thị trường tìm việc làm cho người lao động, coi đây là khâu then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển. Làm theo tấm gương vượt khó của Bác, thời gian qua, Công ty đã hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và thế mạnh của mình; đẩy mạnh tiếp thị, mở rộng thị trường, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty để tìm ra hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả cao. Trong quá trình phát triển, Công ty đã kết hợp chặt chẽ giữa tìm những dự án có giá trị kinh tế lớn với dự án vừa và nhỏ để hỗ trợ lẫn nhau, tạo việc làm, giải quyết khó khăn trước mắt và hướng phát triển dài hạn. Đồng thời, đầu tư hiện đại trang thiết bị, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực SXKD. Tận dụng những cơ hội của quá trình hội nhập, Công ty chủ động lựa chọn, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp mạnh để tăng sức cạnh tranh theo đúng pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng. Trong năm 2013, Công ty đấu thầu và được chỉ định thầu nhiều công trình có giá trị kinh tế cao; trong đó, trúng thầu 16 công trình (trị giá hơn 230 tỷ đồng), tổ chức thi công 19 công trình. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, Công ty đã trúng thầu 10 công trình (trị giá gần 177 tỷ đồng), 04 công trình đang chờ kết quả; 17 công trình đang thi công; giá trị SXKD đạt hơn 70 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2014, Công ty đã cơ bản giải quyết đủ việc làm cho người lao động, giữ ổn định kế hoạch SXKD trong năm và có gối đầu cho những năm tiếp theo.

Trước nhu cầu vốn lớn và đòi hỏi bức thiết, trong khi vốn chủ sở hữu của Công ty có hạn, các ngân hàng lại siết chặt cho vay, việc tiếp cận các khoản tín dụng khó khăn, Công ty đã quan tâm đặc biệt đến bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Theo đó, Công ty đã chủ động kết hợp phát huy nội lực và ngoại lực, huy động tối đa mọi nguồn vốn, kể cả tiền nhàn rỗi trong cán bộ, nhân viên, người lao động để duy trì SXKD, giảm sức ép dư nợ và lãi vay ngân hàng; rà soát, cắt giảm những khoản đầu tư chưa thực sự cần thiết, kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm trang thiết bị. Trước những khó khăn về tài chính, nguyên vật liệu, Công ty hết sức coi trọng công tác quản lý vật tư, hàng hóa, nhiên liệu, thiết bị kỹ thuật và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giữ tốt, dùng bền, có biện pháp chống tham ô, lãng phí, giảm chi phí trong các khâu, các bước của quá trình sản xuất. Học tập Bác ở tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, Công ty đã chỉ đạo các bộ phận tập trung đẩy mạnh sửa chữa, phát huy hiệu quả trang thiết bị thi công hiện có, kết hợp với khai thác tiềm năng thiết bị trên thị trường qua hình thức thầu phụ, hoặc thuê theo công trình để giảm chi phí; chỉ đầu tư những thiết bị thực sự cần thiết cho thi công các công trình trọng điểm. Cùng với đó, công tác quản lý tài chính, nhất là kiểm tra, giám sát việc vay vốn, sử dụng vốn, kiểm soát chi phí sản xuất cũng được Công ty tăng cường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để quay vòng vốn nhanh, tăng lợi nhuận, Công ty đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, tích cực thu hồi nợ; tìm giải pháp tháo gỡ đối với những công trình còn nợ lớn; đẩy nhanh thủ tục bàn giao các công trình đã hoàn thành để thu hồi kinh phí bảo hành, giảm bớt khó khăn. Đồng thời, chủ động phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác điều chỉnh giá, bù trượt giá đối với các công trình đang thi công; giải quyết hài hoà giữa đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu công trình với thanh toán theo thời điểm điều chỉnh, bù trượt giá để tránh thiệt hại về kinh tế.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt trong quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện và thực hiện cơ chế quản lý, điều hành sản xuất theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa sự điều hành tập trung, thống nhất của Công ty với giao quyền tự chủ cho đơn vị, có sự phân công, phân cấp rõ ràng; gắn trách nhiệm, quyền lợi của các tập thể, cá nhân với kết quả SXKD của đơn vị. Công tác điều hành tổ chức sản xuất được Công ty tiến hành chặt chẽ, linh hoạt theo hướng triển khai sản xuất toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, ngay từ đầu năm, cùng với chỉ đạo các đơn vị rà soát lại kế hoạch SXKD, Công ty đã tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; chủ động chuẩn bị phương án để thi công liên tục cả trong mùa mưa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên tối đa về lực lượng, phương tiện, vật tư, trang bị, tiền vốn cho các dự án trọng điểm, các công trình có vốn thanh toán và công trình phải hoàn thành bàn giao trong năm 2014. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, điều tiết vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư ở những công trình trọng điểm, như: gói thầu số 2 đường tuần tra biên giới; công trình trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam... Đây là việc làm tích cực, không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, mà còn giúp hạn chế tới mức thấp nhất việc người lao động phải nghỉ không lương, góp phần giữ gìn nguồn nhân lực và sự ổn định của đơn vị. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD, Công ty tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; thực hiện công khai các chính sách thưởng, phạt; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình thi công. Đồng thời, coi trọng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động nỗ lực phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác, toàn Công ty thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển. Năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả SXKD của Công ty có chuyển biến tích cực; đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động được cải thiện; uy tín và năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty xây lắp 394 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những việc làm thiết thực, cụ thể; coi đó là giải pháp quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả SXKD, khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh của quân đội, tiến bước vững chắc trong quá trình hội nhập.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty (nguồn: Tạp chí QPTD)
 • Adv01
Bạn có biết?
nghĩa tình đồng đội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO

ĐC: Số 40 Tổ 3 P. Giang Biên, Long Biên, HN

Điện thoại(84-4) 666 23248 

mail:dungnv@nghiatinhdongdoi.vn

Giám đốc:

Nhạc sỹ Trường Sơn Đào Hữu Thi

--------------------------

QUỸ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI 

Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng

-------------------------

Số TK: 0020135553248 

Tại Sở Giao dịch 

Ngân hàng TMCP Quân đội

Thường trực: 098 555 3248

Danh sách ủng hộ quỹ
 • (25/07/2014)  Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

  722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

  Hỗ trợ Xuất bản Công trình Ký ức người lính 2014

  200.000.000 vnđ (Hai trăm triệu đồng chẵn)

 • (05/08/2014)  Đồng chí Đặng Thanh Hải

  Xóm Chùa, Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang

  Ủng hộ 3.000.000đ (ba triệu đồng)

 • (25/07/2014)  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương

  Hỗ trợ 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

 • (18/02/2012)  CCB Hoàng Văn Tuyên

  Tổ 1, Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  Điện thoại: 

  Đã ủng hộ Chương trình Xuân ấm tình Đồng đội

 • (25/01/2014)  CCB Trần Văn Hóa

  Thị trấn Quán Lào - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hóa

  Số điện thoại: 

  Đã ủng hộ 03 triệu đồng

  (về TK ngân hàng Maritimebank)

 • (04/01/2014)  CCB Nguyễn Thế Văn

  Thôn Nam Hải, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

  Điện thoại: 0902191248

  Đã ủng hộ số tiền 05 triệu đồng 

  (về tài khoản Ngân hàng Quân đội)

 • (26/02/2012)  CCB Nguyễn Thanh Bình

  Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  Điện thoại (đang cập nhật)

  Đã ủng hộ 05 triệu đồng

  (về tài khoản Chương trình "Xuân ấm tình đồng đội")

Doanh nhân
Ngày 15-5, tại Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh ...
 • Liên kết website
  Mạng xã hội